top of page

Ti študij ne ustreza? Zamenjaj s pomočjo prehoda na drug študijski program!

Slovenski študijski sistem omogoča prehode med programi po pravilih za prehode. Pri tem se študentom priznajo obveznosti s prvotnega študijskega programa, je pa tudi pri prehodu na drug program potrebno upoštevati podobna merila, kot veljajo pri prvem vpisu.

Vir fotografije: Unsplash

Izobrazba bi naj bila temelj grajenja naše prihodnosti in kariere, zato je pomembno, da se odločimo pravilno in sledimo svojemu srcu. Petina mladih bi naj zato zamenjala študij vsaj enkrat in spremenila svojo prvotno izbiro v tisto, ki so jo spoznali kot boljšo alternativo. Cilj omogočanja prehodov med programi je povečanje fleksibilnosti in odprtosti visokošolskega sistema pri nas, zato se pri takšnem prehodu ne šteje, da je bil izveden na podlagi neizpolnjevanja študijskih obveznosti.

Merila o prehodih za študijske programe

Pri izvajanju prehodov med programi, za katere se ne šteje, da so bili izvedeni na podlagi neizpolnjevanja študijskih obveznosti je potrebno zagotoviti “realne možnosti za kvalitetno nadaljevanje in zaključek študija” (Merila za prehode med študijskimi programi). Znanje, pridobljeno na prejšnjem študijskem programu morate za priznavanje na novem študijskem programu izkazati z ustreznimi dokumenti. Kadar gre za prehod s študijskega programa iz tujine, je potrebno upoštevati tudi mednarodne sporazume.

Pogoji za prehode so odvisni od vrste prehoda

Študenti lahko prehajajo med programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe; visoke strokovne ali univerzitetne, pa tudi za prehajanje med obema različicama.

Kadar študent želi prehod med programoma iste stopnje izobrazbe (univerzitetna-univerzitetna ali visoka strokovna-visoka strokovna), mora izpolnjevati pogoje za vpis v nov študijski program, program pa mora imeti dovolj razpoložljivih študijskih mest. Pri takem prehodu se upošteva tudi letnike, semestre, izpite ali druge študijske obveznosti. Pomembni so še diferencialni izpiti in vsak študent mora dobiti informacijo, koliko obveznosti na novem študijskem programu mora opraviti, da diplomira.

Pri prehodu z visokega strokovnega v univerziteten program je poleg zgoraj navedenega v primeru že končanega študija na visokem strokovnem izobraževanju potrebna povprečna ocena najmanj 8.0. Pri obratnem prehodu z univerzitetnega na visoko strokovni program pa je potrebno tudi ustrezno opravljanje prakse, ki je na univerzitetnem dodiplomskem programu praviloma ni.

Vsako vlogo za prehod vsaka fakulteta obravnava individualno in po postopku, ki ga določa njen statut.

Comments


bottom of page