top of page

Poskusili smo si pojasniti, zakaj število študentov pri nas upada

Statistični urad je prejšnji teden objavil upad števila študentov pri nas. Vpis pada, delež vključenih mladih je še vedno skoraj 50 % in kar 20 % študentov je vpisanih izredno. Mi smo našli zelo enostaven in realen odgovor, ki mu radi verjamemo. Mu tudi vi?

(vir: stat.si)

Mnogi se sedaj sprašujejo, kaj je narobe s študijskimi programi. Je kakovost res tako nizka, da nam ni več za študirat? Ali je morda ravno obratno? Morda pa so omejitve previsoke in povprečen dijak “ne pride več zraven”. Ali naša družba postaja čedalje manj izobražena? Je intelekt na psu? Zakaj starši otrok ne spodbujajo k študiju? Takšne debate lahko opazimo na marsikaterem portalu, forumu in podobno.

Kaj če bi se raje osredotočili na tisti delež vključenosti prebivalstva med 19. in 24. letom. Predstavlja ga rumena črta na grafu, ki je po letu 2009/10 skoraj ravna - kar pomeni, da je delež vključenosti zelo podoben kot v prejšnjih letih in če pogledamo še nekaj let nazaj, celo višji kot pred 10 leti.

Res je, da v študijskem letu 2015/16 sicer vključenost prebivalstva med 19. in 24. letom rahlo upade, a je še vedno blizu 50 %, kar nas uvršča med vodilne države v EU.

Malo matematike hitro marsikaj pojasni

Kako je torej možno, da je vpis upadel? Najenostavnejši in najbolj logičen odgovor (ki ga navaja tudi statistični urad) bi bil, da se je število mladih med 19 in 24 letom zmanjšalo. Trend upadanja študentov opazimo po študijskem letu 2009/10. In če naj bi bilo zaupati tej trditvi, je moralo upasti tudi število rojstev po letu 1990. Izpis statističnih podatkov o živorojenih po osamosvojitvi res upada in se je do leta 1997 zmanjšalo za dobrih 15 odstotkov oz. dobrih 3000 otrok letno.

Če torej pogledamo število novorojenih v obdobju med letoma 1985 in 1990 (ta generacija je bila vpisana leta 2009/10) in ga primerjamo s številom rojstev od 1992 do 1997 (mladi med 19 in 24 letom, vpisani leta 2015/16), je razlika okrog 33000. Tudi število vpisanih je med tema letoma upadlo; če je bilo leta 2009/10 v višješolsko in visokošolsko izobraževanje vključenih krepko preko 110.000 mladih med 19 in 24 let, jih je dandanes le še okrog 80.000. Opazite, da je razlika zelo podobna?

Ne moremo sicer trditi, da je to edini faktor, saj študirajo tudi starejši, poleg tega na naše fakultete pride veliko tujih študentov (letos jih imamo kar 4 %) in nekaj vpliva ima tudi dejstvo, da morda več študentov s programom zaključi v krajšem času kot 6 let nazaj, saj ne morejo podaljševati statusa. Lahko pa rečemo, da je vpliv manj številčne generacije glavni razlog za upad števila študentov.

Kaj pa ti praviš?

Nauk: vzemimo tisto “forumsko paniko” z rezervo in ne padajmo na privlačne naslove, ampak raje logično premislimo o dejstvih in novico pokomentirajmo kot pravi intelektualci. ;)

Natančnejše statistične podatke najdete v objavi Statističnega urada na strani stat.si

Comments


bottom of page