top of page

Zoisova štipendija za šolsko in študijsko leto 21/22

Znani so pogoji pridobitve Zoisove štipendije za šolsko in študijsko leto 2021/2022. Razpis zajema tudi informacije o višini štipendij v preteklih obdobjih, spremenjenih okoliščinah dokazovanja posebnih dosežkov zaradi interventnih ukrepov, združljivosti štipendij in druge, ki smo jih za vas zbrali v tem prispevku.


Vir slike: Unsplash


Posebni dosežki za pridobitev Zoisove štipendije se uveljavljajo skladno z 80. členom ZZUOOP


Uveljavljanje posebnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije je tudi v naslednjem šolskem oz. študijskem letu prilagojeno interventnim ukrepom, kot določa ZZUOOP, veljaven od 24. 10. 2020. Bistvena sta poleg splošnih pogojev za pridobitev Zoisove štipendije naslednja posebna pogoja: doseganje zahtevanega šolskega/študijskega uspeha in izkazovanje vsaj enega izjemnega dosežka. Slednji se skladno z zakonom lahko uveljavlja iz leta 2018/19 ali 2021/22, če gre za uvrstitev na tekmovanju, za znanstvenoraziskovalno nalogo pa iz leta 2019/20 ali 2020/21.


Štipendije se podelijo najuspešnejšim:

  1. bodočim dijakom, ki izpolnjujejo splošne pogoje, izkažejo vsaj en izjemni dosežek in imajo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole vsaj 4,70.

  2. bodočim študentom, ki prav tako izpolnijo splošne pogoje, izkažejo vsaj en izjemni dosežek in v zaključnem letniku srednje šole dosežejo povprečje ocen vsaj 4,10 ali zlato maturo.

Štipendijo lahko na novo pridobijo tudi dijaki in študenti, ki se ne vpisujejo prvič. Pri dijakih veljajo enaki pogoji kot ob prehodu v srednjo šolo, le da je minimalna povprečna ocena 4,10, pri študentih pa 8,50 ali uvrstitev med najboljših 5 % študentov v generaciji. Dijaki in študentje, ki podaljšujejo prejemanje Zoisove štipendije, uveljavljajo le enega od obeh posebnih pogojev.


Višina štipendije v preteklih šolskih oz. študijskih letih ter združljivost z ostalimi štipendijami


Dijaki so v letih 2019/2020 in 2020/2021 prejemali 122,88 evrov štipendije z možnostjo 81,92 evrov dodatka za bivanje. Dodatek za bivanje je bil enak pri študentih, ki so prejemali 143,36 evrov štipendije. V splošnem se višina štipendije usklajuje enako kot drugi podobni socialni transferji.


Zoisove štipendije ne moremo združevati z državno, lahko pa se združi s kadrovsko, če to dovoljuje slednja in s štipendijo za deficitarne poklice. Tukaj morajo biti pozorni predvsem nadarjeni (bodoči) dijaki in študenti iz družin, ki lahko skladno s cenzusom prejmejo višjo državno štipendijo. Več o tem preberite v našem naslednjem prispevku.

Comments


bottom of page