top of page

Zopet smo dočakali vsakoletni dvig minimalne urne postavke

Odkar imamo tudi študentje zakonsko določeno minimalno urno postavko, se ta vsako leto dvigne. Tudi letos, kot za šalo, a v resnici popolnoma zares, s 1. aprilom. Študentje tako po novem ne delamo za najmanj 4,00 ampak kar za 4,13 evra neto!

Minimalne plače (za zaposlitev za polni delovni čas) temeljijo na izračunu minimalnih življenjskih stroškov, temelječih na rasti cen življenjskih potrebščin, gibanju plač, gospodarskih razmerah oziroma gospodarski rasti in gibanju zaposlenosti (MDDSZ). Vsako leto se te minimalne plače preračunajo znova in običajno dvignejo za nekaj odstotkov skladno z gospodarsko rastjo in dvigom cene košarica življenjskih potrebščin, ki jo v veliki meri prinese inflacija, botrujejo pa ji tudi drugi dejavniki.

Podobno se vsako leto na podlagi Odredbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dvigne tudi študentska minimalna urna postavka. Tako se je z današnjim dnem, 1. aprila 2019, zvišala minimalna bruto urna postavka za študentsko delo s trenutnih 4,61 € bruto na 4,73 € bruto, torej bomo študenti za uro dela, opravljenega od vključno 1. 4. 2019 naprej, prejeli najmanj 4,13 € neto.

Kaj je še dobro vedeti o plačevanju opravljenega študentskega dela na napotnico?

1. S prejemom plačila za opravljeno delo preko napotnice, se razlika med bruto in neto vrednostjo v celoti prenese v naše pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To pomeni, da se nam štejeta delovna in pokojninska doba, o čemer smo vam več pojasnili že lani.

2. Zagotovljen imamo minimalen znesek, ki ga lahko prejmemo za opravljeno delo, ki ga lahko tudi izterjamo, kadar so nam kršene pravice.

3. Napotnica je lahko stalna ali navadna. Slednjo uporabite za enkratno plačilo, prva pa je namenjena daljšemu sodelovanju z delodajalcem in velja do konca študijskega leta.

4. Če enotno nakazilo na napotnico presega 400 evrov, se nam 25 % samodejno odvede kot akontacija dohodnine (ki jo konec leta lahko dobimo nazaj).

5. Študentsko delo je začasno delo. Kadar vsebuje vse prvine delovnega razmerja, smo tako študentje kot delodajalci v prekršku.

Dragi kolegi in kolegice, naj vam dvig minimalne urne postavke za študentsko delo prinese marsikatero študentsko veselje!

Comments


bottom of page