top of page

ZRSZ objavil razpis za spodbujanje zaposlovanja mladih za nedoločen čas

Zaposlovalci bodo lahko od 12. 4. 2017 do 31. 7. 2019 elektronsko oddali ponudbe za pridobitev subvencije za trajno zaposlovanje mladih. Razpis ponuja sredstva v višini 5.000 evrov za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let.

Razpis je del Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, in sicer je njegov namen okrepiti dolgoročno sodelovanje med delodajalci in mladimi brezposelnimi, ki posledično tudi zmanjšuje strukturna neskladja med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela.

Kako deluje javna spodbuda za dolgotrajno zaposlovanje mladih?

Prijavijo se delodajalci - pravne ali fizične osebe - ki poslujejo vsaj 12 mesecev. To storijo na potralu za delodajalce ZRZS, tako da se registrirajo in nato oddajo ponudbo. Prijave se odprejo 12. 4. 2017 ob 10:00 in zaprejo najkasneje 31. 7. 2017 ob 14:45. V primeru, da se sredstva porabijo prej, pa bodo delodajalce na ZRZS o tem obvestili.

Delodajalci morajo pred prijavo na razpis objaviti delovno mesto, tako da mladi iskalci zaposlitve lahko že prej vidite, kje lahko pridobite priložnost. Delovna mesta, financirana iz sredstev tega razpisa, bo pomagal zapolniti ZRZS, in sicer, tako da bo dobitnikom sredstev preko napotnic poslal potencialne kandidate iz baze brezposelnih, ki ustrezajo pogojem razpisa.

Za mlade je bistveno, da delodajalec najprej izvede postopek izbora (torej javi ZRZS, katerega kandidata je izbral na razpisano delovno mesto) in se šele nato prijavil na javno povabilo. Poleg tega se drugi del subvencije izplača šele po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.

Morda lahko prav zato v kratkem pričakujemo več odprtih delovnih mest za mlade do 30 let, ki so vsaj 3 mesece navedeni v bazi brezposelnih kot iskalci zaposlitve in ustrezajo drugim pogojem razpisa. Prednost bodo imeli mladi, ki v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja, tisti, ki se soočajo s socialnimi ali zdravstvenimi ovirami in so v evidenci brezposelnih prijavljeni dlje časa. ZRZS priporoča, da o vključitvi v program povprašamo tudi svoje osebne svetovalce.

Pogoj je zaposlitev za nedoločen čas!

Delodajalec bo za vsakega zaposlenega ob sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas pridobil sredstva v višini 5.000 evrov. To velja za zaposlitev za 40-urni delovnik. V primeru zaposlitve za skrajšan delovni čas (ki ne sme biti manj kot 36 ur tedensko) delodajalec prejme sorazmeren delež sredstev. Zaposlitve za krajši delovni čas do najmanj 20 ur tedensko pa razpisu ustrezajo le, če je zaposlijo “invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden"(ZRZS). Več v javnem povabilu.

Comments


bottom of page