top of page

Drobtinice za mlade iz PKP8

Študentje s PKP8 nismo pridobili kaj bistvenega. Hvaležni in veseli smo sicer za drobtinice, ki so malce pripomogle k izboljšanju položaja za študente s prebivališčem v Sloveniji, ki študirajo v tujini, in za dijake, starejše od 18. let. Kljub tem izboljšavam moramo biti jasni, da je to še vedno premalo za splošno izboljšanje položaja naše družbene skupine.

Vir slike: Unsplash


Katere drobtinice je študentom prinesel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP 8)?


Kot pravi ŠOS, tudi tokrat so ukrepi za omilitev posledice epidemije mladim prinesli le drobtinice. Med spremembami oziroma dodatnimi ukrepi sta dva, sprejeta v korist študentov in dijakov:

  1. Enkratni izredni solidarnostni dodatek za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki študirajo v tujini, v višini 150 evrov.

  2. Enkratni izredni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let, za katere njihove družine ne prejemajo otroškega dodatka, v višini 50 evrov.

Študentje smo od PKP8 pričakovali več. Predlogi, ki jih je podal ŠOS, so bili konkretno in jasno utemeljeni. A vendar sistemskim težavam, kot so splošen izpad dohodkov iz študentskega dela, bivalni stroški, nedostopnost študentske prehrane za nekatere ... še kar ni videti rešitve.


Informacije o drugih dodatnih ukrepih


Vlada je sprejela rešitve, kot so subvencionirane minimalne plače in razbremenitev prispevkov za socialno varnost pri gospodarskih subjektih. Prav tako bi naj bil s predlogom PKP8, ki je že bil posredovan v Državni zbor RS na sprejetje po nujnem postopku, podaljšan ukrep čakanja na delo. Solidarnostni dodatek bodo dobili še prejemniki “nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov” in zagotovilo se bo “izvajanje podaljšane obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV2” (gov.si, 25. 1. 2021).


Comentarios


bottom of page