top of page

Prihaja PKP8. Bodo predlogi za študente tokrat bolje upoštevani?

Ukrepi protikoronskih zakonov bi naj bili v pomoč vsem družbenim skupinam, tudi študentom. Zato želi ŠOS opozoriti, katere študente in katere vidike so protikoronski ukrepi do sedaj premalo upoštevali oziroma celo v celoti izpustili. Upamo, da PKP8 prinese boljše rešitve tudi za nas, študente.

Vir slike: Unsplash


Nekaj pomoči smo v sklopu zakonov, ki naj bi olajšali škodo, nastalo kot posledico še vedno trajajoče epidemije koronavirusa, sicer prejeli, a je bila ta daleč od potrebne za izboljšanje socialno-ekonomskega statusa najbolj prizadetih.


Bo PKP8 bolj naklonjen reševanju študentske koronske problematike?


Za to se zavzema tudi ŠOS s predlogi, ki se navezujejo na različne vidike pomoči za študente za lažje premagovanje koronakrize. Iz skupine, ki je oz. še bo prejela enkratni solidarnostni dodatek, so po PKP7 ponovno izpadli študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki študirajo v tujini in tuji študenti, ki študirajo v Sloveniji. Tudi po mnenju zagovornika enakosti je ta ukrep bil nepravičen. Podobno naj se dodatek v višini 150 € zagotovi tudi polnoletnim dijakom, ki so iz sheme pomoči tokrat izpadli (mlajši od 18 let so prejeli 50 € dodatka).


Še vedno sta aktualna poziva, da bi tudi študentje, ki delajo za preživetje preko študentske napotnice, prejeli mesečno nadomestilo za izpad dohodkov in da bi tisti, ki si ne morejo privoščiti kakovostne opreme, potrebne za študij na daljavo, zaradi slabšega socialnega statusa, dobili za to namenska sredstva. Podobno ŠOS še vedno predlaga namensko pomoč za plačilo življenjskih stroškov, kot so najemnine, boljše pogoje za koriščenje prehrane, vključujoč dvig subvencije in kritje stroškov za izvajanje SŠP.


Sledijo tudi drugi že od prej znani predlogi, med katere sta bila vključena tudi dva s področja izobraževanja. Prvi se navezuje se na samodejno podaljšanje statusa študenta, z vsemi pravicami, ki iz njega izhajajo ter dodatno študijsko leto. Drugi predlog pa se osredotoča na kakovost študija v obliki 2-tedenskih analiz s predlogi za izboljšave na posameznih visokošolskih in višješolskih zavodih.Res se mnogi predlogi ponavljajo, a to predvsem zato, ker niso bili upoštevani v prejšnjih spremembah zakonodaje. Mi pa moramo vztrajati, da ne bomo ponovno pozabljeni.

bottom of page