top of page

Izpolnite študentsko anketo o duševnem zdravju

Duševno zdravje je en izmed bistvenih temeljev posameznikovega dobrega počutja. Zato je uvid v psihološki del počutja študentov pomemben kazalnik stanja te družbene skupine, na podlagi katerega se lahko ukrepa v obliki resolucij, ki jih pripravlja organizator študentske ankete o duševnem zdravju.


Vir slike: Unsplash


ŠOS je pripravil anketo, ki bo pomembno doprinesla k pregledu duševnega zdravja med študentsko populacijo pri nas. Pet do deset minut dolg vprašalnik, k izpolnitvi katerega vabijo vse študente, pokriva aspekte psiho-socialnega dobrega počutja posameznika. Ti niso le odvisni od življenjskih okoliščin študentov, temveč pomembno kažejo tudi na nadaljnji razvoj družbene skupine kot take in stanje družbe nasplošno. Pri tem pa pomagajo oblikovati predloge za izboljšave stanja v prihodnosti.


Duševnost že dolgo ni več tabu tema


Ljudje v tem času že dobro vemo, da “psiha” pomembno vpliva na naše, tudi fizično, zdravje. Če smo OK “navznoter”, se dostikrat lažje spoprimemo s telesnimi simptomi oziroma drugimi vplivi iz okolja. Ter obratno, če smo sicer telesno popolnoma vredu in nas mučijo težke misli ali občutja, se lahko slednje odrazi tudi v obliki bolezenskih znakov. Velik dejavnik tukaj je stres, ki neglede na izvor - naj bo na psihološkem ali fiziološkem nivoju - povzroča telesne procese, ki jih povezujemo z različnimi obolenji.


Dobro je, da se tega čim bolj zavemo tudi študenti, sploh sedaj, ko se naše stiske še poglabljajo, saj se tudi mi srečujemo s posledicami koronavirusa ter z njim povezanih ukrepov.


Za podporo pri izboljšanju splošnega duševnega zdravja študentov skrbijo tudi različne študentom namenjene organizacije in zveze, kot sta ŠOS ali Zveza ŠKIS s študentskimi klubi, najprej z delavnicami v sklopu projekta Duševno je pomembno, sedaj pa tudi v obliki ankete, s katero bodo pridobili pomembne podatke o počutju študentov. Ti bodo služili oblikovanju različnih predlogov za sistemske spremembe v korist študentom ter pripravo novih projektov za neformalno podporo pri duševnem zdravju mladih. Vabimo te, da si vzameš teh nekaj minut in tudi ti izpolniš anketo ter s pomembnimi podatki pripomoreš k boljšemu jutri nas vseh. Anketa je anonimna.

コメント


bottom of page