top of page

Naslednje leto bomo lahko prejemali državno in Zoisovo štipendijo obenem

Novela zakona o štipendiranju spreminja politiko štipendiranja iz javnih sredstev na način, da bodo nadarjeni dijaki in študenti iz socialno šibkejšega okolja lahko prejemali državno in Zoisovo štipendijo obenem.

Vir slike: Unsplash


Po novem bo možno prejemati Zoisovo in državno štipendijo naenkrat


Študentje smo dolgo čakali spremembo v državni štipendijski politiki, ki do sedaj ni dovoljevala prejemanja Zoisove in državne štipendije naenkrat. Študenti in dijaki, ki bi lahko bili upravičeni do obeh, so tako vsako leto preračunavali, kako s svojim izborom čim bolje prispevati prihodkom domačega gospodinjstva in nenazadnje, preživeti v času opravljanja študijskih obveznosti. Šolsko leto 2024/25 bo po več letih ugovarjanja in prepričevanja prineslo rešitev, ki smo jo tako dolgo pričakovali.


Ali ste vedeli, da zaradi spremembe v zakonu vlada predvideva, “da bo dodatnih prejemnikov državnih štipendij za šolsko leto 2024/2025 okoli 4000”? (gov.si, 2024).

Katere spremembe na področju prejemanja državne štipendije še prinaša novela zakona?


Poleg možnosti hkratnega prejemanja Zoisove in državne štipendije je novela zakona prinesla še nekaj izboljšav na področju študentske sociale. Novela spreminja 23. člen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) s povečanjem možnosti prejemanja državnih štipendij, saj so dodali še dva dohodkovna razreda. Poleg tega je novost tudi, da bodo štipendisti in štipendistke z začetkom novega leta obdržali štipendije v isti višini brez ponovnega oddajanja vlog. Centri za socialno delo bodo odločbe izdajali po uradni dolžnosti.


Poleg državne in Zoisove štipendije novela prinaša tudi spremembo pri prenosu štipendije Ad futura na ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo ter na ministrstvo, pristojno za vzgojo in izobraževanje, in sicer z letom 2025/26.


Več informacij najdete v objavi vladnega spletnega mesta.


Comments


bottom of page