top of page

Zoisova ali državna štipendija?

Z dilemo se srečujejo številne družine, sploh tiste z nižjimi prihodki na družinskega člana, ki uveljavljajo različne socialne transferje. Že ob vpisu v srednjo šolo je potrebno dobro premisliti o tem, za katero štipendijo oddati vlogo, saj računica še zdaleč ni tako enostavna, kot je morda komu videti na prvi pogled.


Vir slike: Unsplash


Zoisove štipendije ne moremo združiti z državno, lahko pa se združi s kadrovsko, če to dovoljuje slednja in s štipendijo za deficitarne poklice. Tukaj morajo biti pozorni predvsem nadarjeni (bodoči) dijaki in študenti iz družin, ki lahko skladno s cenzusom prejmejo višjo državno štipendijo. Že na začetku se morajo odločiti, za katero štipendijo bodo oddali vlogo, to pa ni vedno enostavno.


Katere socialne transferje se najbolj splača uveljavljati


Prvi premislek seveda terja prava kombinacija vseh možnih socialnih transferjev, ki jih lahko prejme družina, ki po cenzusu ne presega maksimalnega dohodkovnega razreda. Je pa res, da pri različnih kombinacijah prejemkov lahko pridemo na višji ali nižji znesek. Za zdaj recimo, da je dobro, da vsaka družina pretehta in preračuna različne možnosti, saj jih je preveč, da bi o njih razpravljali k tem prispevku. Vas pa vabimo, da si ogledate višine državnih štipendij glede na cenzus in pri izračunu ne pozabite upoštevati tudi študentskega dela. Kljub iniciativam za izvzem študentskega dela iz družinskih prihodkov pa zaenkrat ta ostaja.


Pred odločitvijo upoštevajte tudi dodatek za uspeh


Posebno pozornost je dobro nameniti tudi dodatkom za uspeh, saj z njimi lahko državna štipendija v prihodnjih letih preseže Zoisovo, čeprav je prvo leto nižja. Čeprav je glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana od 382,83 do 446,62 evra državna štipendija že v osnovi malce nižja od Zoisove štipendije za študente, pa prva slednjo skokovito preraste v primeru dodatka za uspeh. Najnižji, ki ga ob povprečju 8,0 predvideva državna štipendija, že prinese dodatnih dobrih 17 evrov na mesec, kar skupaj z dobrimi 133 evri osnove že preseže 150 evrov - približno 10 evrov več kot pri prejemanju Zoisove štipendije, ki dodatka za uspeh ne predvideva.


Zaradi neusklajenosti višin štipendij so ob vpisu v srednješolski ali študijski program mnogi bodoči dijaki in študentje pred neugodno dilemo; v prvi vrsti, katero štipendijo izbrati, v drugi pa seveda, ali še malo “stisniti zobe” in se lotiti študentskega dela ali pa raje ne, da preveč ne dvignejo družinskih dohodkov.Comments


bottom of page