top of page

Poziv za dodelitev socialne pomoči v višini 200 ali 300 evrov

V okviru letošnje digitalne Škisove tržnice je Fundacija študentski tolar s pomočjo javnosti in partnerjev zbrala 20.000 evrov za namene nepovratne pomoči študentom, ki so v stiski zaradi posledic covid-19.

Vsi domači in tuji študenti, ki pomoč potrebujete, ste vabljeni, da se prijavite na Poziv za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski zaradi posledic Covida-19 fundacije Študentski tolar. Prijavite se lahko študenti s statusom v tekočem šolskem letu, ki nite v rednem delovnem razmerju. Dodelitev pomoči v višini 200 ali 300 evrov za posameznega vlagatelja je pogojena s točkovanjem na podlagi predloženih dokazil.


Skupno kar 20.000 evrov nepovratne pomoči za socialno ogrožene študente


Letošnja, že 24. Škisova tržnica je potekala virtualno, vendar to ni bila ovira, da se v okviru projekta ne bi nabralo kar 20.000 evrov nepovratne pomoči. Vsaka kupljena vstopnica za spletni koncert je doprinesla 5 evrov, poleg tega pa so sredstva prispevali tudi donatorji ob izvedbi Škisove tržnice 2021, študentski klubi in Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.


Kako do 200 ali 300 evrov pomoči?


Zbran denar je namenjen študentom v stiski, zato vsi, ki ste oz. še vedno občutite zdravstvene, psihosocialne, ekonomske ali druge posledice epidemije koronavirusa, lahko prijavo s priporočeno pošto do vključno 31. avgusta 2021 pošljete na naslov Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.


Za prijavo pripravite:

  • pisno prošnjo,

  • obrazec za prijavo na poziv, kjer natančno navedete tudi finančne podatke,

  • fotokopije osebnega dokumenta in bančne kartice z obeh strani,

  • tri podpisane izvode Pogodbe (del obrazca),

  • potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto,

  • bančna dokazila o prejemkih zadnjega pol leta ter izpis zaslužkov z napotnice

  • ter druga morebitna dokazila, ki jih v objavi navaja fundacija.

Zgornja navodila veljajo za vse, tudi tuje študentom, ki pa morajo poleg zgoraj naštetih pogojev imeti začasno ali stalno prebivališče v Sloveniji, odprt bančni račun najmanj pol leta pred prijavo na poziv, davčno številko v Republiki Sloveniji. Še en pomemben pogoj je, da na fakulteto pri nas niso vpisani na podlagi študentske izmenjave ali prakse.


Sredstva bodo dodeljena glede na dosežene točke

Na podlagi vseh dokazil in podatkov v izpolnjenih obrazcih bodo prijave točkovane in upravičeni študenti bodo glede na pridobljene točke prejeli 200 ali 300 evrov enkratne nepovratne denarne pomoči. Sredstva se bodo razdeljevala do porabe sredstev. Vloge bodo obravnavane sproti, zato v primeru, da pogojem ustrezate, le-to vložite čim prej.


Vse zainteresirane vabimo, da postopek točkovanja, natančnejša navodila in pogoje preverite neposredno v razpisni dokumentaciji.


Comments


bottom of page