top of page

Prilagoditve rokov študentskih zadev zaradi poplav

Fakultete imajo zaradi poplav možnost podaljšanja izpitnega obdobja in roka za vpis v višji letnik. Prav tako se podaljšuje rok za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih.

Vir: Unsplash

Poplave so prizadele tudi študente, njihove družine in druge bližnje


Ko pride do izrednih dogodkov, kot je bila zadnja ujma, so prizadeti vsi, najbolj tisti iz ranljivejših družbenih skupin. Velikokrat smo to tudi študenti. Tudi naše družine so bile prizadete v poplavah, veliko se nas je odpravilo na pomoč, namesto da bi sedeli za knjigami in se pripravljali na izpitna obdobja. Na srečo smo bili deležni posluha s strani javnih institucij. Za zdaj je znano, da bomo lahko dlje opravljali izpite ter se vpisali z zamikom. Poleg tega se podaljšuje tudi rok za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje.


Podaljšanje izpitnega obdobja in roka za vpis


Univerza v Mariboru se je takoj odzvala na stisko študentov, prizadetih v ujmah, in objavila dodatne izpitne roke (vir: Dostop), sledila ji je Univerza v Ljubljani. Zakon o visokem šolstvu v 40. Členu dopušča možnost podaljšanja izpitnega obdobja iz upravičenih razlogov. Fakultete članice bodo tako lahko omogočile podaljšan rok za vpis študentom, ki so bili neposredno prizadeti zaradi naravne nesreče. Podobno bo možnost za vpis s prošnjo zagotovila tistim, ki so se udeležili aktivnosti za odpravo njenih posledic. Dodatne izpitne roke in posebnosti postopka naknadnega vpisa, napredovanja ali izjemnega ponavljanja iz upravičenega razloga preverite na svoji fakulteti. Skrajni rok za vpis s prošnjo je 30. 10. 2023.


Podaljšan rok in dodatne točke za subvencionirano bivanje


Vlada se je na ujme odzvala tudi s podaljšanim rokom za oddajo prošnje za bivanje oz. podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih in zasebnikih s subvencijo do 23. avgusta 2023 (prvotno je bil rok 16. avgust 2023). Tako bodo imeli tudi prizadeti v poplavah dovolj časa, da zberejo potrebno dokumentacijo oziroma opravijo potrebne obveznosti za uspešno oddajo prošnje. Poleg tega bodo študenti, ki jih je nedavna ujma prizadela, imeli dodatno prednost pri dodelitvi študentske postelje. Če ste torej bili prizadeti v nedavni poplavi, je potrebno to upoštevati pri oddaji prošnje. Tisti, ki ste prošnjo že oddali, pa lahko za dodelitev dodatnih 100 točk prošnjo dopolnite naknadno. Slednji se s prošnjo za upoštevanje tega razloga pošljite neposredno na zavode študentskih domov. Več: gov.si


Comments


bottom of page