top of page

Samo še en teden za prijavo za štipendijo Ad Futura

Javni razpis za pridobitev štipendije Ad Futura za naslednje študijsko leto se počasi zapira. Vsi, ki še niste oddali prijave, pa bi za štipendijo radi kandidirali, morate to storiti do konca marca 2023.

Vir slike: Unsplash


Štipendije Ad Futura za študij v tujini


Manj znana štipendija za študij v tujini se imenuje Ad Futura in se dodeli za celotno obdobje izvajanja študijskega programa od letnika, za katerega je bila odobrena prijava na razpis. Za razliko od štipendije Erasmus gre torej za štipendiranje nepokritega dela šolnine in vnaprej določen znesek življenjskih stroškov v izbrani državi. Prijavijo se lahko tisti, ki so na izbrani program, za katerega kandidirajo, že vpisani.


Vrednotenje vlog za štipendije Ad Futura


Glavni pogoji za prijavo na razpis za štipendijo Ad Futura, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, so:

  • na dan, od katerega bi bil upravičen do štipendije, če kandidira uspešno, še ne sme biti star 28 let ali več,

  • študij mora potekati v tujini in ne na daljavo,

  • študij mora biti v državi, ki ga organizira, ustrezno podprt z nacionalno zakonodajo in mora za opravljanje tega študija kandidat dobiti ustrezno veljavno izobrazbo,

  • študij mora biti na višji stopnjo od te, ki jo je kandidat dosegel.

Poleg naštetih so še drugi pogoji, ki jih je ob prijavi treba upoštevati. Najdete jih v razpisu.


Z dokumentacijo, ki jo oddate ob prijavi, boste ob izpolnjevanju pogojev dokazovali tudi druga merila za vrednotenje vlog. Vaš uspeh vam lahko prinese do 20 točk, 2. bolonjska stopnja študija 10 točk, sofinanciranje vsaj polovice šolnine iz drugih dodeljenih sredstev 5 točk, objave v znanstvenih bazah do 10 točk (na objavo) ter za delovne izkušnje 10 točk.


Za prijavo na razpis za dodelitev štipendije Ad Futura je potrebno zato izpolniti vse obrazce, ki jih najdete na spletnem mestu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in jih na sedež sklada predložiti do 31. 3. 2023 s pripisom »vloga za 334. javni razpis«.

Comments


bottom of page