top of page

Spodbujanje pedagoških poklicev s štipendijami za izbrane programe

Mladi, ki vas zanima vpis ali ste vpisani na študij pedagoške smeri, lahko tukaj preverite, če je vaš program na seznamu razpisa za štipendije Ministrstva za vzgojo iz izobraževanje.


Vir slike: Unsplash


Nov razpis za dodelitev štipendij za pedagoške programe je odprt


23. 2. 2024 je bil objavljen nov Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25. Mladi, ki vas zanima en od študijev, naštetih v razpisu, lahko kandidirate za eno od 100 štipendij, ki znaša 200 evrov mesečno vseh 12 mesecev. 


Kandiat mora za prijavo izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:

  • ne sme biti zaposlen ali prijavljen za zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve,

  • mora biti vpisan v enega od izbranih študijskih programov,

  • mora biti v enega od letnikov izbranega programa vpisan prvič,

  • višina izobrazbe, ki jo bo pridobil s programom, mora biti višja od že pridobljene,

  • ne sme hkrati prejemati kadrovske štipendije,

  • mora za sodelovanje na razpisu predložiti prijavni obrazec, kopijo potrdila o vpisu, spričevala o splošni ali poklicni maturi in drugo potrebno dokumentacijo iz 4. točke razpisa.


Merila za dodelitev štipendije za kandidate, ki se prvič vpisujejo v 1. letnik, zajemajo povprečno oceno splošne mature ter zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja in izjemne dosežke. Tisti, ki se vpisujete v višje letnike pa boste obravnavani glede na povprečno oceno zadnjega zaključenega letnika in posebne dosežke.


Za katere pedagoške programe bo v letu 2024/25 mogoče pridobiti štipendijo? 


V sklopu A so zajete pedagoške smeri fizike, matematike, računalništva, tehnike ali kemije na dvopredmetnem programu PE UL. Sklop B zajema enovite magistrske študijske programe pedagoške matematike na FMF UL, izobraževalne fizike, kemije, matematike, računalništva in tehnike na FNM UM. 

Magistrske pedagoške smeri pa zajema sklop C, ki se nanaša na vsebinsko enake smeri, kot naštete prej, poleg tega pa tudi socialno pedagogiko, socialno in rehabilitacijsko pedagogiko, logopedijo in surdopedagogiko PF UL, program inkluzija v vzgoji in izobraževanju PE UM ter programa PF UP, poimenovana inkluzivna pedagogika in socialna pedagogika.


Za vse zainteresirane primerne kandidate je rok za oddajo prijav na Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2024/25 4. 10. 2024.


Bodo štipendije rešile kadrovski primanjkljaj v VIZ?


Že lani je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje razpisalo štipendije za pedagoške poklice, pri katerih je “zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja” (vir: besedilo razpisa).  Spodbujanje študentov k vpisu s štipendijami je en od načinov, kako zmanjšati kadrovsko podhranjenost v našem javnem šolstvu. Upamo, da bodo z njim tudi dosegli želen učinek in da se razmere na tem področju VIZ kmalu izboljšajo.Comments


bottom of page