top of page

Štipendije za pedagoške poklice

Do 24. 8. 2023 je odprt Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/24. K prijavi vabijo študente, vpisane v prve letnike prve ali druge stopnje ali v prve letnike enovitih magistrskih programov pedagoških smeri. V nadaljevanju preverite, kateri programi so vključeni v razpis.


Vir slike: Unsplash


Spodbuda mladih k pedagoškim poklicem v primanjkljaju


Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je za naslednje študijsko leto razpisalo 100 štipendij za študente prvih letnikov izbranih pedagoških programov, s katerimi želi nadoknaditi kadrovski primankljaj v osnovno- in srednješolskem izobraževanju.


75 štipendij bo namenjenih naravoslovnim programom:

  • dvopredmetni učitelj smeri fizike, matematike, računalništva, tehnike ali kemije, prva stopnja na PE UL,

  • učitelj pedagoške matematike ali smer pedagoška fizika, druga stopnja na FMF UL,

  • predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika, izobraževalna kemija, izobraževalna matematika, izobraževalno računalništvo ali izobraževalna tehnika, druga stopnja na FNM UM,

  • druga stopnja na

  • poučevanje, smeri za eno predmetno področje: matematika, fizika, kemija in za dve predmetni področji: matematika, fizika, kemija, tehnika, računalništvo druga stopnja na PF UL

  • kemijsko izobraževanje, druga stopnja na FKKT UL


25 štipendij bo namenjenih skupini programov s področja posebnih potreb:

  • socialna pedagogika, logopedija in surdopedagogika, druga stopnja na PF UL,

  • inkluzija v vzgoji in izobraževanju, druga stopnja na PF UM

  • inkluzivna pedagogika in socialna pedagogika, druga stopnja na PF UP


Pogoji in višina štipendije


Prijavijo se lahko tisti, ki so že uspešno opravili prvi vpis v prvi letnik enega od v razpisu navedenih programov. Poleg tega kandidati ne smejo biti v delovnem razmerju ali prijavljeni na zavodu kot iskalci zaposlitve. Štipendija prav tako ni združljiva s kadrovsko in študent mora z zaključkom programa pridobiti višjo izobrazbo od že pridobljene.


Skupni znesek sklada znaša 300.000 evrov, kar pomeni 200 evrov mesečne štipendije za celo leto (12 mesecev). Obrazec za prijavo in seznam vseh potrebnih prilog najdete med javnimi objavami vlade, ga izpolnite in skupaj s prilogami pošljete po pošti na naslov:


Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Masarykova cesta 16

1000 Ljubljana,


s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJE 2023/24«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata. To storite tako, da pošiljka na naslov prispe najkasneje do 24. 8. 2023. Lahko jo oddate tudi na zadnji dan roka, vendar mora v tem primeru biti pošiljka poslana priporočeno.

Comments


bottom of page